Synopsys הכריזה על Verification Compiler

פורסם ב-מרץ 27, 2014

חברת Synopsys הכריזה על הזמינות של פתרון Verification Compiler להאצת תהליכי האימות של רכיבי מערכת על-גבי שבב (SoC).

Share via Whatsapp

חברת Synopsys הכריזה על הזמינות של פתרון Verification Compiler להאצת תהליכי האימות של רכיבי מערכת על-גבי שבב (SoC).

SYNOPSYS-VC-SCREEN

ה-Verification Compiler מהווה פורטפוליו של טכנולוגיות אימות, הכוללות debugging, אימות סטטי ופורמלי, סימולציה, (Verification IP) ו-Coverage Closure. להערכת החברה, הן מספקות שיפור של פי 5 בביצועים ושיפור יעילות ה- debugging. מחזורי אימות משולבים ומודל ייחודי של אימות רישוי מקבילי מאפשרים ל-Verification Compiler לשפר את התפוקה הכוללת פי שלושה – כדי לקצר זמן היציאה לשוק של רכיבי SoC.

חבילת הטכנולוגיות המשולבת במערכת Verification Compiler החדשה
חבילת הטכנולוגיות המשולבת במערכת Verification Compiler החדשה

ה-Verification Compiler כולל אימות פורמלי, בדיקת קישוריות של מערכת על-גבי שבב, בדיקת CDC ברמת המערכת על-גבי שבב, סימולציית X-propagation, סימולציה ילידית של הספק נמוך ויכולות מתקדמות של תכנון וניהול אימות. הוא מספק ללקוח את כל טווח מוצרי סינופסיס בתחום ה-IP Verification, כולל מערכי בדיקה מתאימים, המשולבים לקבלת debugging  וסימולציה.

הטכנולוגיה החדשה כוללת formal property checking, בדיקה סטטית בהספק נמוך, בדיקות CDC, בדיקות של הקישוריות ב-SoC, בדיקת lint מתקדם ואקוויולנטיות סדרתית. היכולות הסטטיות והפורמליות של ה-Verification Compiler הן בעלות תאימות מלאה Kזרימות התכנון של Synopsys Design Compiler ו-Synopsys IC Compiler.

אימות מקבילי

מחזורי אימות רבים כיום מתבצעים במקביל על-ידי מספר צוותים באזורים גיאוגרפיים שונים. בנוסף, שלבים שונים במחזור האימות דורשים שימוש בטכנולוגיות שונות. כדי להתמודד עם צווארי בקבוק אלה, כולל כל רישיון Verification Compiler שלושה מפתחות בלתי תלויים ומקבילים: מפתח אחד לכל הטכנולוגיות הסטטיות והפורמליות; מפתח אחד לטכנולוגיות הקשורות בסימולציה (כולל כל ה-VIP); ומפתח אחד לכל טכנולוגיות ה-debugging.

ניתן להשתמש בשלושתם במקביל על-ידי משתמש יחיד, או באופן בלתי תלוי על-ידי אנשים שונים באותה חברה. סינופסיס מסרה שה-Verification Compiler זמין כעת ללקוחות בצורה מוגבלת, והחל מדצמבר 2014 הוא מתוכנן להיות זמין באופן מלא.

למידע נוסף: Synopsys Verification Compiler

פורסם בקטגוריות: IC Design , כללי