Xilinx הוסיפה ל-UltraScale ממשק DDR4

פורסם ב-מרץ 31, 2014

הממשק החדש מאפשר לרכיבי All Programmable UltraScale לתקשר עם רכיבי הזיכרון בקצב של 2400Mb/s.

Share via Whatsapp

הממשק החדש מאפשר לרכיבי All Programmable UltraScale לתקשר עם רכיבי הזיכרון בקצב של 2400Mb/s.

ארכיטקטורת ה-SoC מסוג UltraScale
ארכיטקטורת ה-SoC מסוג UltraScale

חברת Xilinx, המספקת פתרונות רכיבים מיתכנתים (FPGA), הוסיפה ממשק עבור רכיבי זיכרון מסוג DDR4 לארכיטקטורת All Programmable UltraScale החדשה שלה. הממשק מאפשר לרכיבי ה-SoC לתקשר עם הזיכרונות בקצב של 2400Mb/s.

הממשק החדש לזיכרונות DDR4 מספק רוחב פס זיכרון של יותר מ-1Tb/s כדי להתמודד עם זרם נתונים מסיבי, עיבוד מהיר ודרישות תובעניות לזיכרון. הוא מאפשר שימוש בארכיטקטורה ביישומים מרכזיים דוגמת עיבוד תמונה, הדמיית וידאו, ניהול תנועה ומיחשוב עתיר ביצועים. עד היום התממשקה ארכיטקטורת UltraScale לרכיבי DDR3 בלבד כשר הממשק עבר בקצב של 1866Mb/s. להערכת החברה, השימוש ברכיבי DDR4 מצמצם בכ-30% את זמני ההשהייה ומקטין את צריכת ההספק הכולל של המערכת בכ-20%.

ממשקי זיכרון DDR4 אלה נבחנים בתנאי מערכת תובעניים במיוחד כגון: טמפרטורות ומתחים משתנים, ריצוד המופק על-ידי המערכת ודפוסי תנועת נתונים מסובכים, במטרה להבטיח שולי תפעול עבור פריסה במערכות בעולם ה"אמיתי".

למידע נוסף: Xilinx Memory Interfacing

פורסם בקטגוריות: Embedded , Processors , כללי