MICROCHIP SENSOR

פורסם ב-ינואר 29, 2015

כיצד הטכנולוגיה עובדת: למעלה נראה השדה החשמלי שיוצר באמצעות אלקטרודה. למטה נראית ההפרעה בשדה החשמלי, המתורגמת למחוות משתמש

Share via Whatsapp