Agilent הכריזה על מחוללי N5183B MXG ו-N5173B EXG

פורסם ב-ינואר 28, 2014

חברת Agilent Technologies השיקה לאחרונה שני דגמים חדשים של מחוללי אותות אנלוגיים לייצור אותות מיקרוגל: N5183B MXG ו-N5173B EXG.

Share via Whatsapp

חברת Agilent Technologies השיקה לאחרונה שני דגמים חדשים של מחוללי אותות אנלוגיים לייצור אותות מיקרוגל: N5183B MXG ו-N5173B EXG.

AGILENT-SGהמחוללים החדשים מהווים חלופה ראויה למחוללי האותות מסדרת PSG מבחינת גודל, מהירות ועלות. הרעש הפאזי שלהם מגיע לפחות מ-124dBc/Hz מאפשר בדיקות ברמת המודול וברמת המערכת עד לתדרים גבוהים של 40GHz. כדי להפחית עלויות, הדגמים החדשים מיועדים לספק אמינות ומהירות בכיול, בשירות ובתיקון. מחזור הכיול המומלץ בן שלוש השנים ואסטרטגיית התחזוקה העצמית מסייעים בהפחתת עלויות ובהארכת זמן הפעילות התקינה של המכשיר.

N5173B
המיפרט הטכני של מחולל האותות N5173B
המיפרט הטכני של מחולל האותות N5183B
המיפרט הטכני של מחולל האותות N5183B

More information: N5173B EXG, N5183B MXG

פורסם בקטגוריות: T&M