Laser Components חיברה דיודות APD לסיב אופטי

פורסם ב-יוני 18, 2014

חברת Laser Components דיווחה שהיא פיתחה טכנולוגיה המאפשרת לייצר צימוד בין הדיודה לבין הסיב האופטי ברמת דיוק של מיקרו-מטר בודדים

Share via Whatsapp

חברת Laser Components דיווחה שהיא פיתחה טכנולוגיה המאפשרת לייצר צימוד בין הדיודה לבין הסיב האופטי ברמת דיוק של מיקרו-מטר בודדים

חיבור ישיר של Avalanche Photodiodes לסיב אופטי
חיבור ישיר של Avalanche Photodiodes לסיב אופטי

חברת Laser Components מהעיר Olching שליד מינכן הכריזה על פוטו דיודות מסוג אוואלאנש (avalanche) הכוללות חיבור ישיר לסיב אופטי. דיודות אוואלאנש מגיבות לאור באופן שונה מפוטו דיודדת רגילות: פוטו-דיודות סטנדרטיות מייצרות זרם חשמלי (משחררות אלקטרונים) באופן פרופורציונלי לכמות האור (מספר הפוטונים) הפוגעת בהם.

דיודות אוואלאנש (avalanche photodiodes), לעומת זאת, משחררות כמות גדולה מאוד של זרם גם כתוצאה מפגיעה של פוטון יחיד. לצורך השגת התוצאה הזו, הן מצויות בתנאי עבודה הכוללים מימתח גבוה מאוד, לעתים של מאות וולטים. חברת Laser Components דיווחה שהיא פיתחה טכנולוגיה המאפשרת לייצר צימוד בין הדיודה לבין הסיב האופטי ברמת דיוק של מיקרו-מטר בודדים. הדבר מאפשר לצמד סיבים אופטיים שהקוטר שלהם קטן מ-600µm לדיודות APD במופיעות במארזי TO-46.

השימוש בדיודות אלה נעשה בעיקר בציוד הדורש תגובה לסף עירור נמוך מאוד או למקרים בהם לא ניתן למקם את החיישן קרוב למקור האור, כמו ביישומים רפואיים רבים.

למידע נוסף: LASER COMPONENTS

פורסם בקטגוריות: Optics , כללי